O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 356

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byly promítány četné sovětské filmy, provedeny besedy o sovětské literatuře, vědě, umění i technice. Oslavy byla zakončeny 12. prosince slavnostním zasedáním plena MNV k 10. výročí československo-sovětské smlouvy.
V roc 1953 byla v našem městě zřízena pobočka státní banky československé, která převezme část úkolů Státní spořitelny. Ředitelem banky byl jmenován dosavadní ředitel Státní spořitelny s. Jar. Rýdl, zatím co spořitelna byla svěřena vedení s. Zdeny Hošpesové.
Práce v místní lidové knihovně byla narušována v minulém roce stálými krádežemi knih, kterým nebylo možno zabránit ani asistencí SNB. Zloděj nebyl přes veškerou snahu všech zúčastněných činitelů vypátrán.
Místní národní výbor pokračoval v pracích na úpravě města. Podle návrhu akademického sochaře Vincence Makovského bylo provedeno vyzdění opěrné zdi na Stalingradské ulici na místě domků Františka Vyplašila a Ludvíka Šíra. Práce byly provedeny v rámci akce SM (pět milionů hodin republice), takže náklad nebyl příliš vysoký.
Bytová situace se nezlepšila přesto, že ze strany občanů se projevuje velký zájem o stavbu rodinných domků. V několika případech bylo nutné sáhnouti k nepopulárním opatřením, aby bylo dosaženo aspoň ubytování pracujících, kteří byli nuceni dojíždět na své pracoviště do našeho města ze vzdálených míst.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová