O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 355

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Novým předsedou JZD byl v září zvolen s. Havlík.
Na podzim zavítal do našeho města nově vytvořený soubor Horáckého divadla s několika nově nastudovanými  dramatickými díly našich i světových autorů. Nejvýznamnější byla provedení Tylova „Strakonického dudáka“ a Shakespearova „Sen noci svatojánské“ s výbornými hereckými výkony.
V oblasti ochotnického divadla bylo daleko nejvýznamnější událostí uvedení hry o posledních dnech národního hrdiny Julia Fučíka „Cestou nesmrtelnosti“ od sovětských autorů Bragina a Tovstonogova, kterou nastudoval Závodní klub Okresního ústavu národního zdraví. Hra byla současně československou premiérou. V režii Ladislava Hošpese vytvořil hlavní roli Julia Fučíka s. Miroslav Sommer. Národní hra měla sice některé nedostatky, ale už uvedení hry samé je velkým kulturním počinem. Závodní Klub Okresního ústavu národního zdraví  se tím pokusil navázat na dnes už tradiční dramatické snahy „Horáka“ z doby první republiky, celkem zdařile, ale bez přílišného zájmu obecenstva. Okresní představení bylo sehráno dne 19. prosince 1953.
Oslavy 36. výročí Velké říjnové socialistické revoluce vyvrcholily dne 8. listopadu projevem místopředsedkyně Národního shromáždění Anežky Hodinové-Spurné. Celý měsíc listopad a začátek prosince byl věnován upevnění československo-sovětského přátelství. V této době
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková