O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 354

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

povinnost na žňové práce. V práci Jednotného zemědělského družstva se projevil nedostatek v tom směru, že JZD nemá dostatečně širokou členskou základnu pro obhospodaření velké výměry půdy a nemůže zvládnout špičkové práce. Stejně jako obilí, tak i brambory se sklízely jen s velikými obtížemi pro družstvo za pomoci dobrovolných brigád.
Školní rok byl zahájen dne 1. září slavnostním způsobem. Na místě dosavadních národních a středních škol a gymnázia, byla zřízena jediná škola, tzv. jedenáctiletka, která dá úplné středoškolské vzdělání mládeži ve věku od 6 do 17 roků, při čemž poslední tři třídy, devátá až jedenáctá, mají výběrový charakter. Tím byla odstraněna dosavadní organizační roztříštěnost našeho školství a vytvořena opravdu jednotná škola. Ředitelem novoměstské jedenáctiletky byl jmenován dosavadní ředitel gymnázia s. Jiří Kvasnička, jeho zástupci byli jmenováni s. Filip Stejskal a s. Josef Uher. Nově ustavená škola má své učebny v budovách dosavadní střední školy a gymnázia a má celkem 31 tříd a 41 učitelů. Vyučování je důsledně koedukační.
Současně byla v Chiraně zřízena nižší (dvouletá) průmyslová škola strojnická ve formě odpoledního vyučování. Tuto školu mají absolvovat všichni dílenští mistři Chirany.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iva Machatová