O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 353

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Počasí v polovině června bylo velmi nestálé, denně pršelo při vysokých teplotách.
Dne 13. června byl ukončen školní rok na gymnáziu. Začátkem července byl zahájen na gymnáziu prázdninový kurs pro žáky dosavadní třetí třídy, kteří v souvislosti s novou organisací našeho školství přejdou po maturitních zkouškách koncem srpna přímo na vysoké školy.
Stálé deště koncem června a začátkem července měly špatný vliv na sklizeň sena, která prošla sice bez podstatných závad, ale se značným zpožděním.
Koncem června byli zatčeni učitel Oldřich Mička a Karel Brabec z Nového Města na Moravě, kteří tiskli a rozšiřovali letáky protistátního obsahu. Oba byli v listopadu odsouzeni Krajským soudem v Jihlavě na jeden a půl roku žaláře.
Ve dnech 10. - 12. srpna byla konána v kulturním domě slavnostní konference pracovníků lesního průmyslu u příležitosti předání Rudého praporu ROH závodu „Lesní průmysl Devět skal v Novém Městě na Moravě“ za mimořádně pečlivé plnění státního národohospodářského plánu. Slavnosti se zúčastnili nejlepší pracovníci lesního průmyslu z celé republiky, zástupci ministerstva lesů, ÚRO a jiných složek veřejného, politického a hospodářského života.
Až do konce července takřka každodenně pršelo, až v týdnu od 9. srpna bylo nádherné, slunné počasí, takže obiloviny byly sklizeny i vymláceny bez zvláštních potíží. Na den 16. srpna byla vyhlášena všeobecná pracovní
 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Iva Machatová