O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 352

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sedou MNV byl zvolen s. Josef Břečka, vedoucí úředník Hospodářského družstva. Zásluhy odstupujícího předsedy zhodnotil dosavadní místopředseda MNV Jaromír Doležal, který poděkoval s. Vilibaldovi Beranovi za všechnu péči, kterou věnoval městu ve funkci předsedy MNV. S. Vilibald Beran si získal v několika letech svého působení nemalé zásluhy o rozkvět našeho města. V této době byly položeny základy k jeho průmyslovému rozvoji dokončením stavby Chirany. Velmi se zasloužil zejména o zlepšení vzhledu města, i když všechny jeho plány v tomto směru nebyly realizovány. Pěkný vzhled Vratislavova náměstí, které bylo celé vykostkováno a upraveno podle návrhu akademického sochaře Vincence Makovského, úprava Komenského náměstí a mnohá drobnější zlepšení ukazují jeho snahy, aby Nové Město na Moravě bylo nejhezčím horáckým městem. Hlavní popud k vybudování Jednotného zemědělského družstva a největší kus práce v těžkých jeho počátcích byly provedeny pod jeho vedením a z jeho iniciativy. Pečoval i o neustálý vzrůst úrovně kulturního a politického života ve městě, velmi aktivně se staral o vyšší úroveň práce v Horáckém muzeu a v městském archivu. Osobně přímý, nesmlouvavý, šel cestou, kterou si vytýčil, i za cenu nejtěžších osobních obětí. Právě jeho neúmorná práce ve funkci předsedy MNV přispěla k tomu, že si podryl zdraví, i dříve nepříliš pevné. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iva Machatová