O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 351

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 než 50 000,- Kčs byla výměna prováděna v poměru jedna ku třiceti. Současně byl zrušen vázaný trh  a nově určeny ceny zboží, které jsou svou výší asi polovinou dřívějších volných cen. Na trh se dostalo zboží, kterého byl nedostatek (cukr, tvaroh, sýry atd.). Měnovou reformou byli postiženi především ti, kteří měli doma hodně nakeťasených peněz. Mnozí občané vyměňovali ve výměnných střediscích celé statisíce a pro mnohé znamenala reforma, která přišla znenadání, úplnou životní katastrofu. Pracující uvítali však měnovou reformu, protože přebytky potravin na volném trhu nemohou být již skupovány spekulanty. Některé druhy potravin jsou však podle nově vyhlášených cen dosti drahé, hlavně cukr a maso.
   Dne 2. června se konal „Den tělovýchovy a sportu“ za účasti všech DSO, které jsou v našem městě ustaveny. Opoledne ve 14 hod. se konal průvod sportovců městem a poté byly na stadionu plněny podmínky odznaku „Připraven k práci a obraně vlasti“. Dále byla předvedena gymnastická cvičení a místní skupina Svazu pro spolupráci s armádou ukázky bojového výcviku. Programu přihlíželo asi 700 diváků.
   Dne 9. června na veřejné schůzi MNV v kulturním domě bylo rozhodnuto o novém předsedovi MNV na místě odstupujícího Vilibalda Berana, který se vzdal této důležité funkce ze zdravotních důvodů. Novým před- 
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iva Machatová