O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 350

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V noci z 9. na 10. května přišla prudká sněhová vichřice, takže do rána napadlo asi 30 cm sněhu. Mrazíky, které předcházely, zničily částečně kvetoucí ovocné stromoví.             
   Dne 10. května v 9,30 hod. byl uspořádán tradiční „Běh vítězství“, sice za hojné účasti, ale za velmi špatného počasí.
   13. května konány v sále Kulturního domu „hovory s občany“ o zásobovací situaci. Zúčastnilo se jich na 400 osob spolu se zástupci KNV v Jihlavě a ONV ve Žďáře nad Sázavou, radou MNV a zástupci všech složek naší distribuce. Hovory zahájil předseda MNV s. Vilibald Beran a poté přednesl hlavní projev zástupce ONV s. Josef Khun. Byly projednány nedostatky v zásobování mlékem, máslem, tvarohem a sýrem, zaviněné neplněním dodávek, které zůstávají dlužni národu především vesničtí boháči. V diskusi, která se protáhla dlouho do noci, byly však zodpovězeny také četné další dotazy.
     V sobotu 30. května byla odpoledne vyhlášena rozhlasem měnová reforma a uvolnění vázaného trhu. V několika výměnných střediscích, ve městě zřízených, byly ve dnech 1. až 4. června vyměňovány staré peníze za nové v poměru jedna ku pěti, při částkách vyšších než 300,- Kčs (starých) jedna ku padesáti. Spořitelní vklady do 5000,- Kčs byly vyměněny v poměru jedna ku pěti, dále byl výměnný poměr zhoršován, až při částkách vyšších

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Iva Machatová