O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z jejich předních hrdlořezů.

 

A události nedaly na sebe dlouho čekat. Zatím co Heydrich, při atentátu smrtelně zraněný v krutých bolestech (při nichž mu spravedlivá Prozřetelnost dala vrchovatou měrou pocit, co je to utrpení) dokončoval svou krátkou ale prokletím naplněnou životní dráhu, plnou poprav, týrání, mučení a krve, nejhorší stvůra Protektorátu, německý státní ministr K. H. Frank začal řádit. Nadešla chvíle, kdy mohl skutky prokázat všechnu svou nenávist k českému národu. 28. května vyhlášeno v celé Protektorátu stanné právo. Vylepeny plakáty, v nichž Frank sliboval 10 milionů korun odměny tomu, kdo by přivedl německé úřady na stopu pachatelů atentátu. Byl podán jejich popis a hrazeno nejpřísnějšími tresty těm, kdož se nebudou moci prokázat potvrzením úřadu o policejním přihlášení v místě pobytu. Obecnímu tajemníku K. Smejkalovi nastaly horké chvíle, poněvadž mu bylo dobře známo, že řada lidí v Novém Městě bydlících není tu formálně přihlášena k pobytu. Velkému jeho úsilí, za něž by mu měla být řada občanů vděčna, podařilo se zachránit mnoho novoměstských lidí před jistou smrtí. Německé úřady nařídily přísnou kontrolu všeho obyvatelstva, kterou provedly vojenské jednotky německé branné moci obklíčením města a uzavřením všech cest z města vedoucích, a dále přísnou prohlídkou všech bydlišť a osobních dokladů, především policejních přihlášek. Na štěstí nebylo ve městě závad. 4. června zemřel Heydrich a jeho smrt znovu rozzuřila Němce. Rozlícený Hitler žádá za jeho život životy 40.000 českých lidí a ochotní vykonavatelé všech jeho nelidských příkazů plní jeho rozkaz do písmene. Gestapo má velké dny. Hromadně jsou zatykáni a stříleni lidé, udánlivě pro schvalování atentátu na Hitlera, což byl ovšem vymyšlený důvod k vraždění nejlepších lidí našeho národa. Často šlo o popravy lidí, měsíce gestapem vězněné, kteří ani nevěděli, co se mimo vězení stalo. S hrůzou jsme z rozhlasu

Rok: