O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 349

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Začátkem dubna byly zahájeny přípravné práce na stavbě koupaliště u Klečkova rybníka, jehož projektantem je Ing. Mirko Tulis. Pláž se bude rozprostírat na západní straně rybníka a bude dlouhá asi 200 metrů.
Májové slavnosti byly zahájeny dne 1. května v 6 hod. ráno budíčkem dechové hudby. Od osmé hodiny se začal řadit u nemocnice slavnostní průvod, jehož se zúčastnilo na 3000 lidí ze širokého okolí, kteří spolu se čtyřmi dechovými hudbami prošli městem. Na tribuně před budovou střední školy uvítal přítomné předseda MaVNF s. Kožíšek. Hlavní projev přednesl zástupce KaVNF v Jihlavě s. Horník. Předností slavnosti byla velmi dobrá organizace, vkusná výzdoba na některých budovách (hlavně na budově Okresního ústavu národního zdraví). Všechny budovy byly ozdobeny prapory.
Dne 8. května shromáždili se občané na slavnostní veřejné schůzi rady a plena MNV. O významu „Dne vítězství“ promluvil Kulturní referent MNV s. Josef Večeřa. Poté se shromáždění občané odebrali na hřbitov ke hrobům rudoarmějců, kteří padli při osvobození našeho města Rudou armádou. Zde promluvil učitel Miroslav Hošpes; několik písní zazpíval dívčí soubor ČSM z Chirany. Oslavy pokračovaly 9. května večer v kulturním domě, kde byl koncert tří dechových hudeb a jazzu. Počasí tentokrát oslavám nepřálo.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Hájková