O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 348

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V 16. hod byla konána na smutečně vyzdobeném náměstí tryzna, kterou zahájili s. Robert Remeš jako předseda městského výboru KSČ a s. Vilibald Beran jako předseda MNV. Rozhlasem byl poté vysílán průběh pohřbu prezidenta Klementa Gottwalda z Prahy. Smuteční katafalk na náměstí byl poté zrušen a busta Klementa Gottwalda přenesena do budovy střední školy, kde provedl s. Ladislav Hošpes smuteční instalaci na dobu jednoho měsíce.
Ve smutném a tragickém dojmu úmrtí obou velkých státníků zanikly nadobro všechny ostatní události. Všechen veřejný a politický život byl nesen jedním směrem: dokázat lásku k věci míru a socialismu, uctít co nejpietnější památku obou největších bojovníků za věci našeho národa a všeho lidstva, tak dráhou pracujícím celého světa.
Dne 14. března 1953 se konalo v Nízkých Tatrách finále Sokolovského závodu branné zdatnosti. Největšího úspěchu dosáhla v závodě jednotlivců Irena Ševelová ze zdejšího gymnázia, která zvítězila v kategorii 16 – 17 letých díky výborné střelbě.
Dne 12. dubna pořádal závodní klub ROH Chirana v kulturním domě „Kmochův večer“, vzpomínkové pásmo na velkého lidového hudebního skladatele. Účinkovala třicetičlenná dechová hudba ze Žďáru n. Sázavou. Koncert měl velký úspěch u obecenstva.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová