O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 347

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Večer v 18. hod. byla busta J. V. Stalina pietně přenesena do budovy MNV. Průběh smutečních slavností ukázal lásku, kterou pracující lid choval k velkému praporečníku míru, J. V. Stalinovi a snahu a víru všech občanů ve vítězného dobojování boje za vítězství socializmu, jehož byl velký zesnulý srdcem a mozkem.
Krátce po úmrtí J. V. Stalina, dne 14. března 1953, bylo celé město zkrušeno další smutnou zprávou, zprávou o úmrtí prvého dělnického prezidenta republiky a předsedy KSČ, Klementa Gottwalda, čestného občana našeho města. 15. března se konala v 9.hod. ráno smuteční schůze plena MNV, v 10. hod. poté smuteční slavnost na náměstí před školou, kde byla znovu postavena smuteční tribuna. Předseda městského výboru KSČ s. Robert Remeš přečetl text smutečního provolání ÚVKSČ, vlády a ÚAVNF a projev soustrasti, který zastal městský výbor KSČ Ústřednímu výboru KSČ a vládě. Na tribuně se poté až do dne pohřbu střídaly čestné stráže masových složek ( KSČ, ČSM, SČSP, Svazu požární ochrany), závodů, podniků a škol. Byl znovu vyhlášen národní smutek, výklady byly ozdobeny obrazy Klementa Gottwalda a černém floru a všude na znamení smutku vyvěšeny státní a rudé vlajky na půl žerdi. Věnce k pohřbu Klementa Gottwalda vezla do Prahy v pondělí dne 16. března 1953 s. Berta Pohanková. Pohřeb Klementa Gottwalda se konal ve čtvrtek dne 19. března.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová