O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 346

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

22. února předvedlo Horácké divadlo v kulturním domě hru laureáta státní ceny Jaroslava Klímy           „Štěstí nepadá z nebe“. Návštěva byla jen průměrná, výkony herců velmi dobré.
24. února konána v kulturním domě oslava 5. výročí únorových událostí. Na oslavě účinkoval pěvecký sbor dívčí školy střední a pěvecký sbor státních pracovních záloh z Chirany. Slavnostní projev přednesl předseda ONV ve Žďáře nad Sázavou s. František Dostál.
Začátek března přinesl naší republice a celému světovému táboru míru dvě těžké, nenahraditelné ztráty. Dne 5. března 1953 zemřel velký vůdce národů Sovětského svazu a všech pracujících celého světa, Josef Visarionovič Stalin. Byl vyhlášen národní smutek. V pondělí 9. března 1953, v den Stalinova pohřbu, byla uspořádána za účasti pracujících všech novoměstských závodů a žáků všech škol smuteční tryzna. Na smutečně vyzdobeném podiu, které bylo dílem prof. Aloise Podlouckého a Ladislava Hošpese a které bylo postaveno před budovou střední školy, se už od nedělního rána střídaly čestné stráže všech novoměstských závodů, korporací a úřadů. Tryzna byla zahájena s. Robertem Remešem, předsedou městského výboru KSČ.
Poté byl přenášen rozhlasem průběh tryzny, uspořádané v Praze na Václavském náměstí. Kde promluvil předseda vlády Antonín Zápotocký a jeho náměstek Viliam Široký.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová