O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 344

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rozvoj jedince. Nová organizace tělesné výchovy a sportu se zaměřuje na závodní jednoty a vytváří proto základní buňky přímo na závodech. Byly utvořeny tzv. „ Dobrovolné sportovní organizace “, ve zkratce DSO. V našem městě byly vytvořeny celkem tři: DSO Slovan, Spartak a Tatran. Majetek Sokola byl rozdělen mezi tyto organizace. Po vzájemné dohodě všech tří nově utvořených složek bylo provedeno toto rozdělení: bývalý sokolský stadion spolu s pěstováním lehké atletiky, odbíjené a kuželkářského sportu DSO Slovan, jejímž mateřským závodem je Okresní ústav národního zdraví. Sokolovna se stala kulturním domem závodního klubu Revolučního odborového hnutí tohoto ústavu. Pořádání lyžařských podniků spolu s udržováním velkého lyžařského můstku převzala DSO Tatran, sdružující zaměstnance všech dřevařských podniků ve městě. Na kopanou se zaměřila DSO Spartak ( mateřský závod Chirana ), která na sebe vzala také starost o znovu vybudování chaty na Harusovci a péči o malý lyžařský můstek „ Na Šibenici. “
Letošní leden přinesl mírnou zimu, bez obvyklých sněhových nebo teplotních extrémů.
Dne 11.ledna byla provedena oslava 70. narozenin Jaroslava Křičky, hudebního skladatele, který žil, ač rodák z Valašska, dlouhá léta v blízkých Maršovicích. Na oslavě byla poprvé v Novém Městě provedena

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová