O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 343

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Do Nového roku 1953 jsme vstupovali s některými podstatnými změnami v našem životě hospodářském, sociálním, politickém, kulturním i sportovním. K 1. lednu byly provedeny změny zejména v daňovém zatížení obyvatelstva, které se dotkly nejvíce svobodných a bezdětných zaměstnanců. V lednu byly také vyhlášeny důležité změny v organisaci lístkového hospodářství, především v tom, že z lístkového zásobování byli vyloučeni bývalí továrníci, byrokraté, kulaci a vůbec špičkové vrstvy bývalých vykořisťovatelských tříd. V našem městě se však toto opatření dotklo jen několika mála velkých zemědělců, kteří nedostali lísky (Karel Grega, Arnošt Košík a j.). Podle slov předsedy vlády Antoníny Zápotockého to bylo opatření směřující k úplné likvidaci lístkového hospodářství a k přechodu na volný trh.
Byla též provedena nová organisace tělovýchovy a sportu. Dosavadní sokolská organisace nedostačovala prudkému rozvoji tělovýchovy a sportu a aktivně se jí zúčastnili jen někteří, s vyhraněným zájmem o určité odvětví sportu. Byl podceňován význam sportovních odvětví, důležitých pro brannost národa (lehké atletiky, gymnastiky) a pro všestranný tělesný a duševní
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová