O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 Müller. S ohledem na vážnou dobu vzpomněl jubilant tohoto dne pouze slavnostními bohoslužbami v kostele, přijetím velkého množství blahopřejných projevů ústních i písemných od přátel domácích i cizích a pak menší večírkem v kruhu nejbližších přátel v lidovém domě.

 

 

1. – 15. 3. V těchto dnech provedena sbírka starých kovů. Odůvodněná jako svépomocná akce k opatření materiálu pro výrobu nových strojů pro naše zemědělce. Nedůvěra ke všemu, co bylo hlásáno a vychvalováno naším tiskem a rozhlasem, především pak ministrem školství a lidové osvěty E. Moravcem, projevila se i v naprosté Říše a nikoliv k užitku našich českých lidí.

 

Květen 1942

Na začátku měsíce nikdo z obyvatel města netušil, že jeho konec přinese vyvrcholení onoho tvrdého útisku, zahájeného Heydrichovým vstupem do Prahy a na Hradčany dne 27. září 1941, a dny nejhrůznější, jaké si kdo vůbec dovede představit. Znamenal-li konec září a začátek října 1941 ukázky toho, co Němci dovedou, pak konec května a červen 1942 přesvědčil každého o tom, že v násilnostech a brutálních nevyrovná se na světě Němcům nikdo.

 

V odpoledních hodinách 27. května rozšířil rozhlas zprávu, že na nastupujícího říšského protektora R. Heydricha byl spáchán atentát. Obyvatelé města přijali tuto zprávu s pocitem úlevy a uspokojení, poněvadž smrt tomuto vrahu tolika nevinných českých lidí z plna srdce přálo. Za projevy utajené i neskrývané radost šla však jakási temná předtucha, co bude dál jaká bude pomsta okupantů za smrt jednoho

Rok: