O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 337

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pomoci akademický sochař mistr Vincenc Makovský a mistrův synovec arch. ing. Jiří Štursa. v dalších místnostech Horáckého musea bude zařízena výstavka vývoje železářství na Novoměstsku a instalace síně dělnického hnutí. Sbírky Horáckého musea spravuje pečlivě a odpovědně kustod prof. Stanislav David. Museum je hojně navštěvováno jednotlivci nebo celými výpravami, které vyslovují často spokojenost nad uspořádáním musejních sbírek i nad vzácnými exponáty.
Městský archiv byl znovu přestěhován do přiměřené místnosti v I. poschodí budovy MNV. Archivář Miloš Kreps po návratu z vojenské služby pokračoval v inventarisaci a katalogisaci vzácného archivního materiálu, který je zde uložen.
Při průzkumu římsko-katolického kostela, který byl prováděn mistrem Karlem Němcem a administrátorem Küchlerem v květnu 1952, byly v t. zv. „Černé kapli“ zjištěny pod několikanásobným nánosem pozdější malby zbytky černých fresek, které podle odhadu odborných pracovníků ing. arch. Stanislava Sochora a D. Stehlíka z památkového úřadu v Brně pocházejí asi z let 1700 – 1730. většinu fresek byl možno restaurovat. Práce provedl Richard Polák z Brna, který ji dokončil 15. listopadu 1952. Při průzkumu kostela byly na –
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová