O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 336

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Stejně tak se pokračovalo ve stavební úpravě sokolovny a jejího okolí. V lednu byl zřízen na stadionu rozhlas se čtyřmi ampliony, ve velkém sále sokolovny byla provedena na stropě instalace. Třetí pomocná noclehárna byla zřízena v budově gymnasia, kde byla taktéž ihned zavedena tepelná isolace. V srpnu byla provedena oprava na střeše budovy. V prosceniu velkého sálu byly instalovány dvě sádrové sochy, kopie Michelangelových „Otroků“, zhotovené v atelieru mistra prof. Vincence Makovského. Třetí socha, kopie „Gladiátora“ od řeckého antického sochaře Agesia, byla přivezena v prosince a umístěna v zasedací místnosti sokolského výboru v prvním poschodí budovy.
Velký význam pro návštěvníky Nového Města měla nově zbudovaná noclehárna, kde v r. 1952 přenocovalo na  4. 000 osob jak v letní, tak v zimní sezoně. Bez noclehárny by bylo nemožné tolik lidí vůbec ubytovat.
Muzejní komisi, zřízené při Horáckém museu, se podařilo na podzim prosadit vystěhování obchodu smíšeným zbožím Václava Musila z budovy staré radnice, takže tato budova, která je stavitelsky jednou z nejkrásnějších ve městě vůbec, bude cele sloužit musejním účelům. V uvolněných místnostech je plánováno zařízení síně mistra Jana Štursy s jeho vzácnými díly sochařskými. Při instalaci se zavázal
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová