O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 335

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Během roku 1952 byly dobudovány i pekárny, které tvoří důležitou součást potravinářského průmyslu v našem městě. V plném uplatnění kvality výrobků je práce brzděn nedostatečným přídělem kvalitního uhlí.
Při řešení významných úkolů v celostátním měřítku nezapomnělo se na pokračování v úpravě našeho města. Nejdůležitějším úkolem bude postavení pomníku Rudé armádě – osvoboditelce, jež má být uskutečněno k 10. výročí osvobození města. Vypracováním návrhu byl pověřen akad. sochař prof. Vincenc Makovský. Předseda komise pro postavení pomníku byl zvolen s. Bohuslav Pleva. Z masových složek se o podporu komise zasloužila nejvíce místní hasičská jednota, která věnovala k tomuto účelu velkou finanční částku.
Pro příští rok je plánována na Klečkově rybníce stavba koupaliště. Je to velmi důležité pro naše město; chce-li si udržet charakter rekreačního střediska. Projekt koupaliště byl uzavřen Vincencem Makovským, návrh stavby plavecké dráhy byl vypracován Ing. Mirko Tulisem a již schválen ONV ve Žďáře nad Sázavou.
Kromě toho byla v r. 1952 dokončena přestavba Komenského náměstí jako autobusového nádraží a byla dobudována síť městského rozhlasu.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová