O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 334

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ného zemědělského družstva. Bylo založeno JZD II. typu za účasti poměrně malého počtu členů. U středních rolníků se neprojevil zájem o zemědělskou družstevní velkovýrobu, takže celá tíha práce spočívala na několika malých rolnících, kteří si opravdu zaslouží při velké rozptýlenosti půdy, rozdělené na malé výměry, plného uznání. Prvních členů JZD bylo celkem 17 a bylo to většinou zemědělci s nejmenší výměrou orné půdy a ženy dělníků. JZD přešlo koncem roku 1952 do III. typu. Jeho předsedou byl Josef Lammer, členy kromě jiných Jan Zahradník, Antonín Havliš, Antonín Žák, František Skalník a Marie Fleková. Z celkové plošné výměry 396 ha orné půdy, kterou dnes JZD obdělává, přinesli členové do družstva pouhých 23 ha. Zbytek je spekulační půda, kterou předali do JZD majitelé pozemků, kteří na ní nehospodařili. v oboru živočišné výroby bude musit JZD veškerý zástav dobytka opatřiti koupí. Proto není myslitelné, aby JZD hned na počátku své existence podniklo nákladnou stavbu kravínů a vepřínů.
V roce 1952 byla v našem městě zavedena státní distribuce. Tím byla likvidována distribuce družstva Jednota a všude zřízeny prodejny národního podniku Pramen. Bylo provedeno též rozšíření prodejní doby ve všech obchodech i na neděli dopoledne, aby tím bylo umožněno všem spotřebitelům, především pracujícím ženám, nakoupit si zboží mimo pracovní dobu.
 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová