O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 333

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V činnosti MNV ani v jeho personálním obsazení nedošlo v uplynulém roce k podstatným změnám. Činnost orgánů lidové správy byla z valné části brzděna tím, že jednotliví referenti MNV nebyli v dostatečném styku s širokými masami občanstva. Aby tento nedostatek byl odstraněn a aby byla zvýšena osobní odpovědnost referentů za svěřené úseky práce, byly přesně vymezeny úřední hodiny referentů a každému z nich byl přidělen určitý úsek města, aby zde spolu s důvěrnickým sborem lidové správy pracoval v přesvědčování občanů při všech akcích a byl s nimi neustálém styku.
Stěžejním úkolem lidové správy bylo provedení vládní direktivy v socialisaci zemědělství. Agitační práce konaná v tomto směru vyvrcholila přesvědčovací kampaní pro hospodářsko-technickou úpravu půdy. Akce se setkala se zdarem, takže velká většina drobných zemědělců potvrdila podpisem souhlas s hospodářsko-technickou úpravou půdy. Cenné služby při provádění akce prokázali místní technici Ing. Hynek Tábor, Václav Kliment, Ing. Jan Tulis a Ing. Čekunov. Cílevědomě provedená akce působila svým příkladem i v okolních obcích, takže současně byla hospodářsko-technická úprava půdy provedena v Olešné a v Pohledci.
Současně věnoval MNV pozornost založení Jednot –
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová