O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 332

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V neděli 23. listopadu konal se v sále sokolovny slavnostní koncert u příležitosti 56. narozenin presidenta republiky Klementa Gottwalda. Účinkovalo Horácké komorní sdružení z Jihlavy ve spolupráci s místní hudební školou. Život a dílo Klementa Gottwalda zhodnotil prof. Miloš Kreps. Koncert byl velmi početně navštíven.
Oslava 73. narozenin velkého praporečníka míru, generalissima Josefa Visarionoviče Stalina se konala dne 21. prosince ve 20. hodin večer v sále místního kina. Slavnostní projev, přednesený prof. Rudolfem Svačinou, byl doplněn vhodnými kulturními vložkami pionýrské družiny střední školy dívčí a souboru gymnasia, řízeného prof. Antonínem Rovenským. Výzdobu k oslavě provedl Ladislav Hošpes.
Na schůzi rady MNV dne 9. ledna byla rozhodnuto o obsazení místa tajemníka MNV, které bylo uprázdněno odchodem Leopolda Nováka koncem roku 1951. Tajemníkem se stal František Skalník, natěračský dělník z Nového Města na Moravě.
Zatímním správcem zdejšího gymnasia byl po úmrtí Františka Hradeckého jmenován Jiří Kvasnička, dosavadní profesor na vyšší zdravotní škole v Humpolci, správou zdravotní školy byl pověřen Jiří Živný, který působil po dlouhá léta na zdejším gymnasiu, v posledních létech pak na zdravotní škole.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová