O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 331

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Posmrtná výstava obrazů zesnulého akad. malíře Fr. Hradeckého byla uspořádána ve dnech od 25. října do 5. listopadu v aule zdejšího gymnázia. Bylo zde vystaveno na 80 prací zesnulého s převážně krajinářskými náměty. Při zahájení výstavy promluvil jménem MNV kulturní referent odb. učitel Josef Večeřa a prof. Rudolf Svačina. Výstava byla po celou dobu trvání dosti početně navštívena.
V předvečer 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byla uspořádána oslava této nejvýznamnější události světových dějin v sále sokolovny. Velmi hodnotný kulturní pořad, sestávající z písní národů Sovětského svazu a ČSR předvedla pionýrská skupina střední školy dívčí a soubor školské skupiny ČSM při gymnasiu za vedení prof. Jiřího Maděry. K shromážděným občanům promluvil o významu Velké říjnové socialistické revoluce okresní školský inspektor s. Miroslav Šajnar. Sál sokolovny byl zcela zaplněn místními občany.
Začátkem listopadu napadlo tolik sněhu, že bylo možno už od 16. listopadu uspořádat první treningové závody v běhu na lyžích v Ochoze. Závody se konaly za krásného slunečného počasí odpoledne a byly velmi početně navštíveny. Závod vyhrál Ing. Karel Hlaváč ze Sokola Železničáři Brno, z žen byla první Jarka Heřmanská ze Sokola Žďass Žďár.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová