O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 330

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

i obytné budovy a mnohde sahala ve větrnících až 1 m vysoko. Ve spodní části na Malé ulici u Cihelského rybníka a na Bobrovské ulici zachránili někteří jednotlivci s námahou hovězí dobytek a kozy. Při povodni zahynulo značné množství drobného hospodářského zvířectva, hlavně slepic. Na Cihelském a Klečkově rybníku byly na několika místech silně poškozeny hráze, které hrozily úplným protržením a musily být ihned po povodni zpevněny. Na veřejných cestách a polích vyplavila voda místy více než 1 m hluboké jámy. Záchranných prací se zúčastnily aktivně členové místní hasičské jednoty a obětavě vypomohly všichni občané.
Dne 1. července 1952 zemřel po těžké a zákeřné nemoci František Hradecký. Rodák z Lysí nad Labem, působil na zdejším gymnasiu jako ředitel od 12. června 1948. Celý svůj život věnoval škole a výtvarnému umění. Jako umělec bral náměty především z přírody a vynikl i jako figuralista.  Věnoval se s velkým úspěchem i knižní ilustraci. Smuteční slavnost za zesnulého byla uspořádána 3. července v budově gymnasia, kde se se zesnulým rozloučil za profesorský sbor gymnasia Rudolf Svačina a za studenty ústavu žák 4. třídy František Vítek. Jménem OV-KSČ a ONV promluvil p. František Dostál. Pozůstatky zesnulého byly převezeny do Nymburka a zde zpopelněny.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012