O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 33

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 městský úřad. Fritz odpověděl, že nemá osobního zájmu na tom, aby se stal Fr. Čáp členem městské rady a finančním referentem, ze by to ale bylo v zájmu a na to prospěch obce. Tento omluvný výklad však sám vyvrátil poukazem na to, že k podání návrhu na Čápovo jmenování byl vyzván oberlandrátem, a že v případě že by zastupitelstvo odmítlo jeho návrh přijmout, bude Čáp přesto jmenován členem rady i proti vůli zastupitelstva oberlandrátem přímo. Členové zastupitelstva dobře porozuměli zřejmému diktátu německých úřadních míst, a náčelnímu aktu bez poznámky ustoupilo. O tom, za jakých podmínek dosáhl příslušník české národnosti Fr. Čáp tolika důvěry u Fritze a německých úřad, je lépe pomlčeti. Byl by to jeden, v našem městě bohudík pouze jeden z mála, příklad chování českého člověka v době pro národ nejtěžší.

 

 

Rok 1942

19. 1. Obyvatelstvo města četlo prohlášení nové protektorátní vlády, která vystřídala dřívější, asi málo lokální k nacistickému Německu. Plakát podepsaný dr. Krejčím, Bienertem, Kamenickým, Kalfusem, Moravcem, Hrubým a Němcem. Bertschem oplýval projevy oddané věrnosti k Říši, ale u čtenářů (pokud se ovšem hodlali u těchto protektorátních projevů zastavit) vzbudil jenom útrpný úsměv. Jak měl prostý český člověk ctít režim, který jej utiskoval, zbavoval osobní svobody, zavíral do koncentračních táborů a nejlepší syny národa posílal na popraviště! Spíše odpor a nenávist mohl pociťovat, úctu a lásku však nikoliv.

 

24. 2. Oslavil své šedesáté narozeniny městský farář a děkan S. Matěj

 

Rok: