O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 329

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Letošní oslavy Svátku práce, 1. máje, byly mohutnou manifestací našeho lidu v boji za socialismus v naší vlasti a za světový mír. Slavnostně vyzdobeným městem pochodoval májový průvod s četnými alegorickými obrazy ze světa budování a práce. Na náměstí před budovou střední chlapecké školy promluvili k shromážděným občanům, jichž se letos na 4500, představitelé MNV. Oslavy dne vítězství byly zahájeny už 8. května, kdy se občané odebrali hromadně na hřbitov k hrobům hrdinných rudoarmějců, kteří padli před 7 léty při osvobozování našeho města, aby jim vyjádřili svůj velký dík a oddanost a přátelství k Sovětskému svazu. Celá vzpomínka vyzněla velmi pietně. Večer ve 20. hod. předvedl soubor Horáckého divadla v sokolovně Stehlíkovu hru Jarní hromobití.
V sobotu a v neděli 10. a 11. května 1952 bylo město postiženo živelní pohromou, jaké není pamětníka. Po oba dny odpoledne se přihnala prudká bouře s lijákem a kroupami a natropila veliké škody, především na zemědělských kulturách. Nejvíce byla postižena severní část novoměstského katastru, kde po bouři zůstalo ležet na zemi průměrně 30 cm krup. Všechno osivo bylo tak silně poškozeno, že je bylo nutno na mnoha místech znovu sít. V níže položených částech města zaplavila voda
 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012