O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 328

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

S několikahodinovým zpožděním. Aby bylo zabráněno úplnému odtržení města a okolí od ostatního světa, byla nařízena všeobecná pracovní povinnost k odstranění sněhu na silnicích a drahách.
V důsledku výskytu nových případů kulhavky a slintavky hovězího dobytka, zavlečené do našich zemí z Rakouska, byla dne 8. února 1952 vyhlášena první ochranná opatření. Byla nařízena přísná veterinářská kontrola všeho dobytka, přicházejícího do města a na městské jatky a ohlašovací povinnost při zjištění příznaků, které by na uvedené nemoci ukazovaly. Zatím však nebyl zjištěn ve městě žádný pozitivní případ.
MNV spolu s Osvětovou besedou a AVNF uspořádal dne 9. dubna veřejnou manifestaci proti nelidské bakteriologické válce, kterou vedou anglo-američtí imperialisté v Korei. Protestní manifestace se konala ve 14. hodin na náměstí před budovou střední školy chlapecké za hojné účasti pracujících ze závodů, škol a úřadů. Byly z ní odeslány Ústřednímu akčnímu výboru národní fronty telegramy, vyjadřující hluboké odhodlání lidu našeho města pokračovat v boji za ukončení války proti Korejské lidově – demokratické republice, protože tato válka by se mohla stát základnou světového útoku imperialismu proti pokrokovým lidem celého světa.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1. ZŠ šk.rok 2011/2012