O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 323

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

níků, tedy o prázdninách a v zimních měsících a kdy tito skoupili v prodejnách více zboží, než bylo plánováno. Tyto přechodné nedostatky byly však okamžitě vyrovnány většími dodávkami.
Po stránce kulturní měla vedoucí roli ve městě Osvětová beseda, vedená kulturním referentem MNV Josefem Večeřou. Uspořádala celou řadu přednášek, z nichž však některé se netěšily přílišnému zájmu občanů. To je však, bohužel, v našem městě věc dosti obvyklá.
Městská knihovna byla často vyhledávána školáky i dospělými. Fond knihovny byl dosti rozšířen, především o literaturu politickou na o beletrii. Pravidelně zajíždělo do našeho města se svým souborem Horácké divadlo, které však mívá na svých velmi hodnotných představeních jen průměrnou návštěvu. Co se filmu týče, bylo by potřeba vysvětlovat divákům nový, socialistický názor na život a na umění, aplikovaný v sovětských filmech. Jinak by nebylo možné, aby vrcholná díla sovětské kinematografie byla navštívena jen několika desítkami diváků.
V roce 1951 bylo péčí agilního katolického administrátora Küchlera započato s opravami ve zdejším kostelíčku, na faře a v kostele, které se rozrostly do značných rozměrů. Na kostelíčku byla už v r. 1950 dokončena instalace elektrického vedení a bylo provedeno betonování v prostoru pod lavicemi. V červenci 1951 byla provedena oprava fasády fary, poškozená za poslední války od náletů. Mezi okny sálu na severní straně byly zalíčeny dvě oválné freskové malby, protože

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012