O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 322

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

PhMg Rostislava Havlena jmenován PhMg Jiří Halva. Sokolovna, vystavěná před 30 léty, naprosto nestačila, aby plně sloužila kulturním potřebám města a okolí, které se hlavně v posledním čase podstatně rozrostly zřízením nových továrních objektů (Chirana, Tírny, Sport, nemocnice aj.). Z iniciativy výboru Sokola a za účinné pomoci členů KSČ a ČSM i celé novoměstské veřejnosti byla uskutečněna její přestavba. Byla provedena přístavba na severní straně budovy, kde bylo vybudováno přísálí a postranní balkon. Město tím získal sál, který jest skutečně důstojným stánkem všech kulturních podniků a divadelních představení, zvláště když druhý sál slouží nyní výhradně potřebám kina. Úprava sokolovny bude dokončena v příštím roce. Zdejší rodák akad. sochař Vincenc Makovský slíbil provedení tří soch v nadživotní velikosti, které budou postaveny v prosceniu jeviště.
Zásobovací situace ve městě se v minulém roce podstatně nezměnila. I ceny výrobků jak zemědělských, tak i průmyslových zůstaly na stejné výši, takže platily ceny uvedené kronikářem ku konci zápisu za rok 1950. Ani organizační struktura distribuce potravin a průmyslových výrobků nebyla změněna. Poptávka po zboží v obchodech, díky socialistickému plánování, se kryla s dodávkou, takže nebylo výkyvu ani v tomto směru. Vyjímky lze zaznamenat jen periodicky v oněch obdobích, kdy město jako rekreační středisko Horácka bylo navštíveno větším množstvím návštěv-

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012