O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 321

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

styku a spolupráce s obyvatelstvem byl při MNV zřízen třicetišestičlenný sbor důvěrníkům kteří se scházeli na pravidelných měsíčních poradách a pomáhali MNV řešit všechny problémy, na něž narazili při přímém styku s občany. U MNV bylo vytvořeno šestnáct komisí pro jednotlivé obory působnosti lidové správy. Nejlépe z nich pracovala bytová komise přes to, že její obor působnosti zahrnoval otázky a mnohdy při nejlepší vůli vůbec neřešitelné. V rámci lidové správy se však projevovala stále ještě celá řada chyb a nedostatků. Přesvědčovací práce členů rady MNV v širokých masách občanstvu nebyla vždycky dostatečně intenzivní a náležitého stupně nedosáhla ani spolupráce s masovými organizacemi. Tyto negativní zjevy způsobily mnohdy pokulhávání v celé řadě důležitých otázek např. v dodávkách mléka, kde přesvědčovací akce ze strany orgánů lidové správy mohla být působivější. Celkem je však možno říci, že MNV splnil úkoly, které naň byly uloženy, dobře.
Ve zdravotnictví se všechny kompletní orgány snažily rozšířit co nejvíce službu našim pracujícím. Střediskem zdravotní péče byla především okresní nemocnice a okresní ústav národního zdraví. V nemocnici byla otevřena v minulém roce v rámci interního oddělení poradna pro vady řeči a antivenerická poradna, takže okruh odborníků, kteří pečují o nejdražší statek našich pracujících, se početně zvýšil. Správcem místní lékárny byl po odchodu

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012