O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 320

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V rámci akce 5 milionů hodin republice byla kvota, určená původně pro naše město, žáky úplně vyčerpána, takže bylo nutno zažádat o její zvýšení. Akce dala možnost opravit obecní cesty, na nichž bylo odpracováno celkem 22.480 brigádních hodin. Dále byla provedena adaptace sokolovny, kde bylo odpracováno 14.620 brigádních hodin. V obci se v minulém roce stále ještě projevoval nedostatek bytů, takže velmi mnozí žadatelé, kteří si podali o byt žádost, nemohli být uspokojeni. Tento velmi palčivý problém není zatím možno vyřešit stavbou nových bytových jednotek a improvizace, k níž se někdy sahá, nevyřeší otázku v celé jejich šíři. Do komunálního podniku zřízeného v minulém roce, se postupně zapojovali všichni živnostníci v Novém Městě na Moravě i v okolí, takže podle statistiky v 17. dubnu 1951 byli členy komunálního podniku všichni až Drahomíra Klosse , Jiřího Smetanu a Oldřicha Německého. V radě ani v plenu MMV nebylo v roce 1951 provedeno podstatných personálních změn. Předsedou MMV byl po celý rok s. Vilibald Beran, který svůj úřad zastával velmi odpovědně a svědomitě. Jeho přímost v jednání, ryzost charakteru a jeho agilnost a iniciativa mu pomohly vyřešit celou řadu nepopulárních problémů, s nimiž se ve své profesi často setkával. Rada MNV konala své schůze pravidelně jednou za týden. K zajištění co nejširšího

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012