O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 zastupitelstva na vědomí bez poznámky; věděli, že odpor by byl zbytečný a marný.

2. 11. Nedostatek místa na katolickém hřbitově přiměl kostelní konkurenční výbor k podstatnému rozšíření plochy pro pohřbívání. Zakoupeny potřebné pozemky směrem k rybníku, nový prostor obehnání kamennou zdí a odstraněna zeď mezi starou a novou částí hřbitova. Rozšíření si vyžádalo nákladu 113.266,70 Kč. Nová část hřbitova posvěcena při náboženské slavnosti dne 2. listopadu, při níž kázal o významu hřbitova Msgre Karel Žák, profesor náboženství v Brně, dříve dlouhá léta působící v téže funkci na novoměstské reálce.

6. 11. Vylepeno na nárožích prohlášení tzv. protektorátní vlády, podepsané ministerským předsedou dr. Krejčím, namířené proti naší zahraniční emigraci, hlavně proti londýnské vládě, a proti šeptané propagandě. Nemělo ve městě pronikavější odezvy, leč ve smyslu právě opačném, než si představovala loutková protektorátní vláda.

5. 12. Na schůzi městského zastupitelstva oznámil starosta resignaci ing. Bohuslava Vavříka na členství v městské radě. Člen rady Fritz navrhl, aby bez ohledu na platné obecní zřízení a volební řád byl povolán do městské rady dirigent pobočky Moravské banky v Novém Městě na Moravě František Čáp, dosavadní člen finanční komise. Zastupitelstvo reagovalo mlčením, poněvadž si bylo vědomo toho, že tu jde o nezákonný zásah německých úředních míst do dosavad platného volebního řádu. Odvahu našel jenom člen rady J. Svoboda, který prohlásil, že tento postup není správný a že by schválením tohoto návrhu vybočilo zastupitelstvo z mezí své kompetence. Konečné rozhodnutí měl učinit

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda