O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 319

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tohoto škůdce brambor nalezen.
Průmyslový rozvrh města v první Gottwaldově pětiletce je patrný nejen čísly plnění plánu, ale i významem, který jednotlivé závody města mají pro jeho politický, kulturní a sociální život. Zejména závod léčebné mechaniky, Chirana, n.p., se stal homogenní  součástí města a pýchou všech jeho občanů. Závod dobře prosperuje a má značný hospodářský význam pro město a pro celý kraj. Nedostatky, které se při jeho uvedení do provozu někdy projevovaly ve značné míře, byly podle možností odstraňovány. Nejcitelněji působí nedostatek pracovních míst v podniku samostatném, který nemůže už dnes Horácko, kraj, v němž se dělníci v době první republiky marně hlásili o práci a musili, někdy stejně marně, hledati až v cizině, nabídnout. Dále se projevuje nedostatek bytů pro zaměstnance závodu. V příštím roce bude zřízena komunikace k už vystavěným jednotkám Chirany za Klečkovým rybníkem, na niž uvolnil Krajský národní výbor v Jihlavě částku 2,750.00 Kč.
Z plánovaných stavebních investic byla provedena stavba odkyselovací stanice pro vodovod a dokončena stavba vodojemu nákladem více než 480.000 Kč. Dále byla rozšířena vodovodní síť směrem k Chiraně asi stejným nákladem. Tyto stavby učinily přítěž nedostatku vody v městském vodovodu, který byl zvláště v horkých letních měsících velmi tíživý.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012