O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 318

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

při odvozu obilí a při jiných pracích. A právě v době žní začali zemědělci v naší obci s dodávkami pokulhávat, takže nebylo možné do konce kalendářního roku dodávku, v této době nesplněnou, dohonit.
Podzimní orba byla provedena do 30. listopadu na 100 procentech. Rovněž osev ozimů byl proveden všas v plánovaných plochách. Velkou pomoc poskytla při těchto pracích našim zemědělcům STS, bez níž by jejich postup patrně vázl.
Bramborářské výzkumnictví v našem kraji má již svou dlouholetou tradici a odrůdy horáckých brambor jsou vyváženy do daleké ciziny. I v r. 1951 byla provedena akce přebírání a balení brambor pro vývoz do ciziny, hlavně do jižní Ameriky. Akce narazila na nedostatek pracovních sil, byla však svépomocí všech občanů zdárně zvládnuta. Svědčí o tom i děkovný přípis ONV ve Žďáře nad Sázavou.
Velkým škůdcem zemědělství, který k nám byl záměrně posílán americkými imperialisty, aby byla narušena výstavba našeho národního hospodářství je americký brouk, mandelinka bramborová. V době od července do září bylo provedeno jako preventivní opatření několik hledacích dnů mandelinky bramborové. Hledání bylo zintenzivněno zejména počátkem října, kdy byl hlášen výskyt mandelinky v několika obcích žďárského okresu. Přes všechna opatření nebyl však na katastru Nového Města žádný exemplář

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012