O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 317

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dne 3. února 1951 MNV nařízení o povinném očkování všech vepřů v obci.
Na jaře 1951 bylo provedeno též sestátnění veterinární služby. Byl ustaven zootechnik, jehož úkolem bylo hlásit zemědělskému družstvu Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou všechny chovatele zvířat, která potřebují ošetření. Funkcí zootechnika byl pověřen učitel Josef Petr.
Sklizeň sena nebyla vážně ohrožena přesto, že počasí nebylo nejpříznivější. Všechno seno bylo sklizeno v dobrém stavu. Každý zemědělský závod samostatně.
K zajištění ochrany žní proti sabotážím byly po dobu žňových prací vysílány pravidelné noční hlídky, jichž se zúčastnili všichni občané. Hlídky svůj důležitý úkol splnily.
Příznivé počasí v době žňových prací a při sklizni okopanin umožnilo zemědělcům skliditi obilí a vymlátiti je, takže dodávky byly včas plněny. Podle stavu výkupu zemědělských výrobků byla dodávka chlebového obilí splněna na 118% předepsané dávky, ječmene na 149,3%  ovsa na 111,7%, olejnin na 100%, slámy na 100%, vepřového dobytka a sena na 100%. Úplně nebyla splněna dodávka brambor, mléka a vajec. Úroda brambor byla v roce 1951 podprůměrná, dodávka byla však splněna náhradně. Nesplnění dodávky mléka je vysvětlitelné skutečností, že hovězího dobytka bylo namnoze v době žňových prací používáno

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012