O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 316

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Padalík, František Nečas a Jan Starý z Křídel.
Místní národní výbor a Osvětová beseda v Novém Městě na Moravě uspořádaly v sále místní sokolovny dne 20. prosince oslavu 72. narozenin generalissima J. V. Stalina. Slavnostní projev, přednesený s. Ladislavem Hošpesem, byl doplněn kulturními vložkami ČSM a recitacemi. Výzdobu na oslavě provedl ředitel zdejšího gymnasia František Hradecký.
Zemědělská výroba v našem městě neměla v roce 1951 celkově vzestupnou tendenci. Přípravný výbor pro ustavení JZD nesplnil svůj úkol a akce pro zavedení nových farem zemědělské výroby neměla masovou základnu, takže zklamala.
Velkou pomocí zemědělců ve městě i v okolních obcích bylo zřízení samostatného traktorového střediska v Novém Městě na Moravě. První traktorová četa STS byla přivítána dne 27. března na slavnosti, která se konala na náměstí za poměrně malé účasti našich zemědělců.  Už koncem února byli zemědělci vyzváni, aby si zajistili pomoc STS při orání a setí individuálními smlouvami. Využili toho v plné míře především ti, kteří nemají vlastního potahu a pro které je obdělání jejich políček jinak spojeno se značnými potížemi.
Živočišná výroba v obci byla vážně ohrožena epidemií nakažlivé obrny vepřů, která se vyskytla porůznu v okolních obcích. K zamezení rozšíření této nebezpečné nákazy vydal

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012