O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 315

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

přátelství“ byla oslava 34. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, na níž vyjádřili naši pracující svou vděčnost velkému Sovětskému svazu, Rudé armádě- osvoboditelce a jejímu vrchnímu veliteli generalissimu J. V. Stalinovi. V rámci oslav proběhla dne 4. listopadu Novým Městem na Moravě štafeta lásky a díku Sovětskému svazu. Město bylo vyzdobeno a této významné příležitosti prapory a transparenty s hesly, propagující naše přátelství se SSSR. Dne 11. listopadu byla otevřena výstava sovětské literatury, poměrně hojně navštívená. V místním kině byly promítány nejvýznamnější filmy sovětské kinematografie a soubor Horáckého divadla se zaostřil na dramatická díla sovětských autorů. Odbočka svazu Československo- sovětského přátelství uspořádala v pondělí dne 26. listopadu v budově střední školy chlapecké přednášku ředitele zdejší spořitelny s. Jaroslava Rýdla na thema „Sovětský svaz bojuje za mír“. Přednáška byla doplněna kulturní vložkou příslušníku ČSM za vedení prof. Josefa Mikulce a filmem. Přesto, že přednáška byla publikována vyhláškami a plakáty, byla velmi slabě navštívena. Přišlo se na ni podívat pouhých 15 občanů.
V polovině prosince byli jmenováni noví členové správní rady Spořitelny a záložny v Novém Městě na Moravě.  Stali se jimi s. František Dostál, Vilibald Beran, František

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012