O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 314

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zdravotnickými filmy. Přednáška se těšila velkému zájmu občanů a byla četně navštívena.
Dne 19. října skonal ve zdejší nemocnici ve věku 77 let Emil Kintzl nadlesní v. v. Působil dlouhá desetiletí na bývalém velkostatku a byl činný i kulturně. Jeho prací byla zbudována v Horáckém museu síň Jana Doležala, zasloužilého lesnického pracovníka na Českomoravské vysočině a redaktora několika lesnických časopisů. Zesnulý byl po dlouhá léta jednatelem Horáckého musea.
Koncem října 1951 odešel do jiného zaměstnání dosavadní tajemník MNV s. Leopold Novák. Jeho odchodem ztratilo město schopného, průbojného a politický vyspělého úředníka, který dovedl přes svoje poměrné mládí a v mnohdy svízelových podmínkách zapůsobit v krátké době velmi pronikavě na pokrokový rozvoj našeho města. Získal si oblibu svých spolupracovníků a všech občanů a při jeho odchodu byl mu Místním národním výborem za jeho záslužnou, politickou a správní činnost vzdán dík.
Naše přátelství a těsné spojenectví se Sovětským svazem bylo náplní „Měsíce Československo- sovětského přátelství“, kdy celý náš veřejný život byl zaměřen k poznání a aplikaci sovětských zkušeností na práci v našich podnicích a závodech a v celém našem hospodářském a kulturním životě. Vyvrcholením „Měsíce Československo- sovětského

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012