O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 313

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedeny včas podle předem vytýčeného plánu. Rolníci, přesto že byli upozorňováni a vedeni k výhodám společné práce na větvích hospodářských celách, pracovali jednotlivě.
Dne 15. srpna 1951 zemřel po těžké nemoci zdejší římsko-katolický duchovní správce, děkan Matěj Műller, který působil v Novém Městě na Moravě 40 roků. Rodák z Kobylí na Moravě byl r. 1912 ustanoven ve zdejším městě kooperátorem a od té doby zde působil nepřetržitě. Zesnulí byl vášnivým sběratelem obrazů a malířem a zanechal v majetku římsko-katolické farní obce galerii, v níž jsou zastoupena mnohá vzácná díla malířská i sochařská povahy duchovní i městské. Z malířských prací vynikají díla národního umělce Ludvíka Kuby, dále Jož. Úprky, Františka Bílka, Františka Hoplíčka, Karla Němce, Oldřicha Blažíčka, Františka Kavána a Aloise Podlouckého. Sochaři jsou zde zastoupeni dílem Jana Štursy, Julia Pelikána, Františka Bílka a Karla Němce. Galerie bude otevřena veřejnosti podle přání zesnulého v únoru 1952. Bude pro naše mladé výtvarníky, vedle galerie Horáckého muzea, jistě výbornou školou správného uměleckého projevu a pro celé město cenným kulturním přínosem. Místní skupina Československého červeného kříže spolu s místní skupinou svazu čsl. žen uspořádala dne 8. října 1951 v kreslírně střední školy zdravotnickou přednášku „ O srdečních chorobách“, která byla doplněna

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012