O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 312

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

účastník sjezdu Československého výboru obránců míru v Praze katecheta Bílý. Program byl vkusně doplněn vystoupením kulturního souboru pionýrek střední školy dívčí a dvěma filmy ze světa budovatelské práce.
Na jaře tohoto roku byla po dlouhém jednání zřízena samostatná hudební škola v místnostech bývalého berního úřadu na Palackého náměstí, v domě č. 32. Ředitelkou školy je s. Procházková, která vyučuje hře na klavír a hudební teorii. Učitelský sbor doplňují s. Marie Drdlová a Olga Dostálová, které učí klavíru, houslím učí prof. Rovenský.
Dne 8. dubna byl uspořádán MAVNF a MNV v Novém Městě na Moravě pochod míru pod heslem: „ Kdo chce mír, jde s námi.“ Velká účast všech občanů nejlépe dokumentovala snahu dobojovat boj o mír k vítězství na celém světě.
Oslavy 1. máje a šestého výročí naší národní a demokratické revoluce proběhly letos za krásného, slunečného počasí. Celý jejich ráz byl podsvícen ústřednímu motivu, pod nímž byly pořádány: zdůraznit a utužit vřelé a nerozlučné spojenectví s národy Sovětského svazu, dokázat, že naše přátelství, zpečetěné společně prolitou krví, je pro nás bojovým závazkem, jemuž zůstaneme za všech okolností věrni. I kulturní vložky oslav byly vysoké úrovně a účast na nich velmi dobrá.
Jarní zemědělská práce, úprava půdy a její osev byly pro

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012