O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 311

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rok 1951 je třetím rokem Gottwaldovy pětiletky, hospodářského plánu výstavby socialismu v naší vlasti. Proto byly všechny závody a podniky v první pracovní den roku 2. ledna 1951, slavnostně vyzdobeny a práce v nich zahájena krátkým proslovem o významu a cílech hospodářské přestavby naší vlasti. Pracující slíbili, že se budou ze všech sil snažit, aby úkoly třetího roku pětiletky byly do stanoveného termínu splněny a překročeny.
Počasí bylo začátkem roku deštivé, sněžit začalo teprve v polovici ledna. Bylo však poměrně vlhko a tak si milovníci lyžařství nepřišli plně na své.
Sjezdu Československého výboru obránců míru, který se konal ve dnech 20. a 21. ledna 1951 v Praze, se zúčastnil zdejší katecheta Bílý. Na počest sjezdu bylo město slavnostně vyzdobeno prapory a holubičkami, symboly boje za světový mír.
Stavební práce v komplexu budov místní nemocnice byly dokončeny začátkem ledna. Byla vybudována nová kotelna, jejíž komín začal kouřit 22. ledna. Třetí výročí únorových událostí bylo oslaveno v polovině dne 26. února. Slavnost zahájil kulturní referent MNV Josef Večeřa, hlavní projev přednesl

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012