O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Moskvou a Leningradem, když se byl 22. června tohoto roku pyšné a zpupně pustil do války se Sovětským svazem, který nakonec vedl proti Říši úder, který zaznamenal její naprostý pád, že přijde den strašné odplaty za všechno prolití nevinné krve českých lidí. Tato slova našeho jediného vůdce národa třebas pronesená daleko od nás do rozhlasového mikrofonu v Londýně zpevňovala naši víru, že přečkáme dny hrůzy a dočkáme se budoucnosti lepší.

7. 10. Zástupce ministerstva školství jednal se zástupci města o zřízení městské odborné školy pro ženská povolání. O výsledku jednání podal starosta zprávu městskému zastupitelstvu na schůzi dne 17. října, na níž jednomyslně schváleno rozhodnutí, aby tato odborná škola ve městě zřízena byla. Osobní náklady převezme stát, věcné náklady včetně otopu, světla, čištění a umístění převezme obec. Škola bude dvouroční a bude umístěna v budově měšťanské školy. Správou školy, o níž se jevil velký zájem v řadách dívek opouštějících měšťanskou školu i u rodičů, důkaz to, že školy bylo ve městě opravdu zapotřebí, byla pověřena na Žofie Odrážková, dosavadní učitelka odborné školy pro ženská povolání v Brně. Utvořeno také kuratorium školy, jehož členy byli starosta města, zat. správce  r. gymnasia Ladislav Staněk jako zástupce školské správy, obchodník Václav Musil za instituce živnostenského a obchodí a konečně správkyně školy a jedna zástupkyně učitelského sboru. Na téže schůzi sdělil starosta města, že na návrh náměstka P. Fritze bude dosavadní Školní ulice přezvána na ulici Viktoria (aby měl každý občan viditelně na očích, že to Němci musí vyhrát: souviselo to s velkou akcí nacistů, pomalovat všechny ploty, domy, střechy, komíny, prostě všechna viditelná místa písmenem V, začáteční hláskou slova Viktoria = vítězství), a že z rozkazu oberlandráta v Jihlavě mají být ve městě zřízeny rozhlasové tlampače. Obě sdělení vzali členové

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda