O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 308

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tehdy, jestliže bude obrazem všech důležitých událostí, tedy i těch, o nichž nenajdeme zmínky v žádném úředním spise. Proto jsem se snažil doplnit kroniku i v tomto směru, pokud to jen bylo možné. Nechci také tvrdit, že moje zápisy budou neseny duchem ryzího objektivismu. Člověk, žijící v určitých historických podmínkách, dává každému svému dílu, ať už povahy hmotné čí duchovní, pečeť své vlastní osobnosti i doby, v níž žije. Tak i naše městská kronika ponese nutně vedle jména kronikáře aspoň do určité míry část jeho vlastní osobnosti a jeho názorů a životních cílů.
Všechna moje veřejná mimoškolní práce, zaměřená hlavně na historii Horácka, byla nesena snahou prospět co nejvíce jeho lidu. Nechť i tato kronika je věrným obrazem jeho života, jeho vřelých snah a tužeb po bohatém rozvoji hospodářském, sociálním i kulturním.
Na vypsání události z let 1951 a 1952 jsem pracoval s přestávkami od prosince 1952 do července 1953. V srpnu 1953 byl definitivní text kroniky za tato dvě léta přepsán na čistopis.
V Novém Městě na Moravě dne 14. srpna 1953.
      
Miloš Kreps,
městský kronikář.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012