O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 307

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rozhodnutím pléna MNV v Novém Městě na Moravě ze dne 13. února 1951 byl jsem jmenován městským kronikářem. Narodil jsem se v Novém Městě na Moravě dne 19. června 1924. Můj otec, František Kreps, byl zde úředníkem býv. berní zprávy. Ve svém rodišti jsem navštěvoval národní školu a gymnázium, na němž jsem maturoval v r. 1942. Poté jsem pracoval jako úředník na městském úřadě v Novém Městě na Moravě a později jsem byl v době války totálně nasazen ve Vídni. Po skončení války jsem studoval na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor historie a filosofie. Od září 1947 jsem působil jako profesor na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Zde jsem pracoval spolu s řed. Davidem v Horáckém muzeu jako jednatel jeho komise a po odloučení archivu od muzea jako městský archivář. Od 1. října 1950 do 21. října 1952 jsem konal vojenskou službu. Při převzetí funkce městského kronikáře jsem byl na vojně a při mém návratu chyběly kronice zápisy takřka za celé dva roky. Snažil jsem se popis událostí, které bylo nutno doplnit, aby kronika byla chronologicky úplná, vypsat co nejúplněji, třebaže jsem nebyl jejich očitým svědkem a o některých jsem byl informován jen nepřímo. Užil jsem k tomu zápisů rady i plena MNV i jiných písemných pramenů, které jsem však důsledně kontroloval. Neomezil jsem se však jen na písemný materiál úřední povahy. Význam pro budoucího historika může mít kronikářské zachycení života obce jen 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012