O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 305

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Usnesení pléna místního Národního výboru ze dne 13. února 1951 byl jsem zproštěn vedení pamětní knihy s odůvodněním, že ministerstvo informací a osvěty výnosem z 30. XI. 1950 č. j. 62.838/50-I/2 vydalo nové směrnice pro vedení obecních kronik. Tímtéž usnesením pléna MNV byli pověřeni vedením kroniky Miloš Kreps, Stanislav David a Bohuslav Pleva.
Odevzdávaje městskou kroniku, v níž jsem vylíčil události jednoho z nejpohnutějších období jeho nedávné minulosti z let 1938 až 1950, svým nástupcům a pokračovatelům, vyslovuji upřímné přání, aby jejich údělem bylo psát dějiny let klidnějších, naplněných pokojnou prací jeho obyvatelstva a radostným budováním nových, lepších zítřků.
Městu, jehož studentům jsem věnoval až do tohoto roku šestnáct let odpovědné výchovné práce, a obyvatelstvu, jemuž jsem po stejný počet let sloužil přebohatou činností kulturní na poli přednáškovém, divadelním, pěvecké, i hudebním, přeji rozmach a rozkvět a krásnou, klidnou a šťastnou budoucnost.

6. července 1951      Josef Mikulec

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012