O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 304

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Na závěr vylíčení událostí uplynulého roku připojuji stručnou charakteristiku politického života našeho města. Vůdčí místo připadá městské organizaci Komunistické strany Československa, rozdělené ve čtyři samostatné organizace, která řídí a usměrňuje politický život v našem městě. Další dvě politické strany obrozené Národní fronty, strana lidová a národně socialistická, neprojevují žádnou činnost.
Nejvýznamnějším aktem politického života byla reorganizace MNV ve smyslu zásad vládního nařízení čís. 14 z r. 1950 v tom směru, aby Místní národní výbor stál v těsném a stálém styku s lidem tlumočil vyšším státním orgánům vůli a přání nejširších vrstev lidových a získával tyto vrstvy pro činnou a trvalou účast na provádění úkolů, spojených s budováním socialismu. Pravomoc MV je vyjádřena třemi hlavními zásadami: 1) Je nositelem a vykonavatelem státní moci na území obce. 2)Je orgánem jednotné státní správy na území obce a vykonává ji ve všech oborech. 3) Pomáhá vytlačovat a omezovat kapitalistické prvky, podporovat a upevňovat socialistické prvky ve všech oborech hospodářství a upevňovat svazek dělníků a rolníků.
O určité stabilizaci politických poměrů svědčí dobré plnění předepsaných dodávek našimi zemědělci, slušná účast na brigádnických pracích a slušné návštěvy oslav významných událostí celostátních. I to, že většina živnostníků a obchodníků, jejichž podniky a obchody byly začleněny do podniků národních nebo komunálního, pracuje svědomitě a odpovědně na svých nových pracovištích, je důkazem, že našla kladný poměr k lidové demokracii a jejím budovatelským úkolům.
(27. IV. 1951)

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012