O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 303

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(Simukov, Vrabčí hory, Stehlík, Mordová rokle, Svatba v Malinovce, Kozí mléko) dobře plnilo své osvětové i zábavné poslání, při některých představeních však za poměrně malého zájmu našich spoluobčanů.
Nejzávažnějším nedostatkem kulturního života našeho města, který nemohou nahradit ochotnické hudební a pěvecké produkce žáků zdejších škol, především gymnázia, obětavě a s největšími potížemi nacvičované a řízené prof. Rovenským, je naprostý nedostatek hodnotných produkcí hudebních. V uplynulém roce nebyl v našem městě žádný koncert. Jediný připravovaný podnik orchestru Horáckého divadla s pestrým pořadem populárních skladeb našich komponistů se pro technickou poruchu autobusu nekonal (při zahájení koncertu byla na jevišti polovina orchestru, druhá přijela tehdy, až publikum, otrávené dvouhodinovým marným čekáním, odešlo), a tak zůstává jako jediný hudební podnik provedení Delibesova baletu Coppelia v choreografii a s orchestrem Horáckého divadla. Činnost místního hudebního a pěveckého spolku Smetana ustala v posledních letech naprosto.
Statistika kulturních podniků: V uplynulém roce uspořádáno v našem městě 14 veřejných projevů, 3 přednášky státně politické, 2 projevy v kině, 5 osvětových besed, 9 veřejných akademií, 10 představení Horáckého divadla, 5 divadel ochotnických, 3 loutková představení, 3 výstavy a jedna estráda. Tanečních zábav bylo 6. Dále pořádány: třídenní kurz pro průvodce cizinců, loutkářský kurz, kurz pro ženy, čtyři tělovýchovné podniky. V osvětové škole až do její přeměny v osvětovou besedu věnováno osvětové práci 176 hodin. Mateřská škola převedena na školu s celodenním provozem.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012