O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 302

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

čištění, inventarizace sbírek a odstranění všeho, co představovalo v muzeu pouze zbytečný balast, bylo v tomto roce znovu zpřístupněno veřejnosti, která však zatím projevuje o ně vcelku velmi malý zájem. Další stavební úpravu místností a depozitáře nebylo doposud možno provésti; je však připravena pro příští rok. Jakmile se uvolní byt při obchodníku Musilovi, získá muzeum další potřebné prostory. V září provedl revizi muzea ředitel Národního muzea v Praze dr. Skalský, který projevil správci muzea uspokojení nad vedením i uspořádáním svěřeného mu ústavu.
Archiv Horáckého muzea a v něm inkorporovaný velmi cenný archiv městský byl přenesen z budovy Horáckého muzea do budovy zámecké. Poněvadž dvou místností, kde byly archivalie uloženy, nutně potřebovala sociální škola, byl v uplynulém roce archiv zase přestěhován, tentokrát do budovy MNV. V zájmu vzácného dokumentárního materiálu by bylo najíti bezpečné místo pro jeho definitivní umístění, aby jeho správce, profesor Miloš Kreps mohl konečně začít s jeho katalogizací. Zatím je archiv pro vědecké bádání bezcenný, když není známo, co v něm vlastně je.
Nakonec ještě zmínka o divadle a statistika kulturních podniků v uplynulém roce. Pravidelnými zájezdy oblastního Horáckého divadla z Jihlavy naprosto ustala činnost místních ochotnických souborů, které dosahovaly v uplynulých letech velmi vysoké úrovně, jak svědčí protokoly spolků Horák, Sokol nebo Orel. Nemohou je nahradit představení žáků škol středních a vyšší školy sociální, z nichž každá v uplynulém roce provedla po jednom ochotnickém představení. Horácké divadlo dobrými hereckými výkony i vhodně voleným repertoirem, v němž se střídaly klasické hry starší, domácí i cizí (Molierův Tartuffe, Tylova Tvrdohlavá žena), s moderními hrami domácích i cizích pokrokových autorů

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012