O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 301

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zápis, při němž se do školy přihlásilo přes sto dvacet dětí, ukázal, jak nezbytně bylo hudební školy v našem městě zapotřebí. Škola, umístěná ve třech místnostech bývalého berního úřadu, má oddělení klavírní (nejpočetnější), houslové a elementární hudební nauky. Správu vede ředitel hudební školy ve Žďáře Vaníček; klavíru vyučují M. Drdlová a M. Duré, housle prof. Vaníček a prof. Rovenský.

Pro přespolní žákyně vyšší školy sociální byl zřízen v prvním poschodí domu Hospodářského družstva na náměstí internát, který je podmínkou pro udržení školy v našem městě.
Péčí ředitelství střední školy chlapecké a místní pobočky Rady žen zřízena při škole stravovací stanice pro přespolní žactvo všech novoměstských škol a pro místní děti rodičů, kteří jsou oba zaměstnáni; která bude mít dalekosáhlý sociální význam. Byly provedeny nutné adaptace v přízemí budovy školy, opatřeno potřebné zařízení a nutné vedoucí a pracovní síly a v listopadu stravovací stanice započala svou blahodárnou činnost.

Z dalších kulturních záležitostí uvádím velmi úspěšnou činnost městské knihovny, vedené ředitelem dívčí školy střední, Jindř. Rozsypalem. Knihovna měla v uplynulém roce 2488 svazků literatury zábavné, 340 knih pro mládež, 771 svazků literatury poučné a 60 hudebnin, celkem 3651 svazků. Za rok 1950 přibylo 242 knih pro mládež a 662 knih naučných. Čtenářů bylo 368.
Také Horácké museum, v jehož čelo postaven v březnu 1948 ředitel v.v. Stanislav David a v němž v r. 1949 provedeny nutné opravy, 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012