O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 300

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tělovýchovných podniků, o nichž byla již zmínka v chronologickém vylíčení událostí, nutno se zmínit o velikém rozmachu odbíjené. Sokolské družstvo dosáhlo v ligových utkáních Moravy pozoruhodných úspěchů a dovedlo získat pro zápasy hrané ve městě značné množství zájemců. Také hokej a kopaná se dostaly v tomto roce do proudu. Krásně vybudovaný stadion, hlavně pro discipliny lehkoatletické, stal se místem utkání sokolských mužů Jihlavského kraje v desetiboji a krajských přeborů dorostu. Dokonce i uspořádání lehkoatletického utkání mladšího sokolského dorostu z Čech, Moravy a Slovenska bylo svěřeno novoměstské sokolské jednotě.

Život kulturní. Vedle záznamů o kulturních událostech, zařaděných do časového sledu ročních příhod, uvádím ještě tyto významnější kulturní skutečnosti.
V oboru školském je to na prvním místě zřízení hudební školy, starého to požadavku všech kulturních lidí v Novém Městě. Dosavadní systém soukromého vyučování nedostačoval. Jevilo se to hlavně v nedostatku výkonných hudebníků, takže v posledních letech nebylo možno ve městě sestavit ani nejmenší orchestr pro potřeby kulturních podniků. Pokusy pěveckého spolku Smetana o zařízení školy několikrát ztroskotaly, a tak se teprve v uplynulém roce podařilo zřídit u nás zatím alespoň pobočku hudební školy ve Žďáře, která má však být v příštím roce osamostatněna. Dalo se tak za velikých potíží, na nichž podstatnou měrou participovalo i vedení žďárské hudební školy, které místo aby překážky odstraňovalo, spíše jich přidávalo, jak o tom svědčí zápisy o zasedáních pléna MNV, kde bylo o této záležitosti několikrát jednáno. Nakonec se vytrvalému úsilí předsedy MNV Vil. Berana a kulturního referenta Josefa Večeře přece jen podařilo v první polovině září uvést školu v život.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012