O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Nejsmutnější období českého národa v době okupace

27. 9. Ve večerních hodinách oznámil rozhlas, že dosavadní říšský protektor v Čechách a na Moravě Neurath ze zdravotních důvodů odstoupil ze svého úřadu a že funkcí zastupujícího říšského protektora byl Hitlerem pověřen Reinhard Heydrich. Nikdo z obyvatel města netušil, že tímto dnem začala řada nejtěžších dní, jakými kdy v minulosti náš národ prošel. Nastala opravdová cesta křížová, vroubená vraždami nejlepších synů a dcer našeho národa, mučením a trýzněním nevinných, zatýkáním, zabavováním majetku, vyháněním pokojných lidí z domů a statků, v nichž odedávna žili, cesta bolesti a nesmírného utrpení, ale také cesta hrdinství a pevné víry v lepší a šťastnější budoucnost, cesta oddané solidarity a vzájemného pomoci, která posilovala mučené i umírající, i ty všechny ostatní, kteří cítili nad sebou tíhu německého násilí. Snad jsme ani netušili dosah změny ve správě Protektorátu, ale jméno Heydrichova, který býval Hitlerem posílán všude tam, kde bylo nejtvrdšími prostředky, brutálně a krvavě zlomit vlasteneckého ducha porobených národů, nesvědčilo o ničem dobrém. A nejbližší dny přesvědčily nás o tom, že jsme tušili správně. V památný den sv. Václava ohlášena poprava arm. generála J. Bílého a H. Vojty pro domnělou přípravu velezrady, a současně vyhlášeno stanné právo v okresích Praha, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc a Hradec Králové. Nejtěžšími tresty hrozilo se všem těm, když by něco přípravě velezrady věděli a neoznámili to ihned příslušným úřadům. První dny řádili němečtí kati jako smyslů zbaveni, a 662 českých životů padlo za lepší budoucnost vlasti a národa na popravištích. Prvního října promluvil z Londýna k českému národu president dr. E. Beneš, jehož projev dodal  hrůzných dnech připomínku (nutno si ovšem uvědomit, že to bylo v době, kdy Hitler stál na vrcholu své vojenské moci a slávy před

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda